Srdačan pozdrav

Započinje 33. sezona Seminara Topić

Objavljeno datuma Rujan 10., 2017. Objavio btopic u kategoriji Novosti |

Poštovani roditelji!     Poštovane maturantice i maturanti!

Početkom listopada 2017. započinju pripreme za državnu maturu, Kao i svih ovih godina od kad je uvedena državna matura nudimo sve obvezatne predmete i nekoliko izbornih. Dva maturalna roka tijekom ljeta ove godine pokazala su daljnje povećanje težine testova i zato je ponavljanje pod kontrolom iskusnih nastavnika koji godinama rade na seminaru nužno potrebno. Više u privitku …

Seminari -Web 1718

Za dodatne obavijesti  kontakte možete naći u privitku.

Do viđenja na seminaru, B. Topić